Jakich nazw ulic chcą mieszkańcy Parzniewic?

widok drogi od strony szkoły Podstawowej w Parzniewicach

Aż 315 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazw ulic w miejscowości Parzniewice. Podajemy ich wyniki.

1) Przedmiotem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest nadanie nazw ulic: drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 43 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 42 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 310 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 262 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej 110463E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 225 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze powiatowej 1528E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze powiatowej 1914E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 120 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze gminnej 110461E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 153 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, drodze powiatowej 1500E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 188 obręb geodezyjny Parzniewice Duże, części drogi powiatowej 1914E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58 obręb geodezyjny Parzniewice Małe, drodze powiatowej 1521E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 91/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 96 obręb geodezyjny Parzniewice Małe, drodze powiatowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 132/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe, drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 119/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe.

2) Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone od dnia 25 lipca 2022 roku do dnia 5 sierpnia 2022 roku.
3) Liczba biorących udział w konsultacjach społecznych wynosi 315 osób.
4) Po sprawdzeniu formularzy ankietowych (konsultacyjnych) ustalono, co następuje:

 • a) Za proponowaną nazwą ulicy Pawłów Szkolny odpowiedzi udzieliło: 15 osób;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwy innych ulic:
  – ulicę Lipową -wskazało 17 osób,
  – ulicę Cichą -wskazały 4 osoby,
  – ulicę Boczną -wskazała 1 osoba.

 • b) Za proponowaną nazwą ulicy Łużyk odpowiedzi udzieliło 38 osób;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy Sadowa, za którą opowiedziały się 4 osoby.

 • c) Za proponowaną nazwą ulicy Przydatki odpowiedzi udzieliły 2 osoby
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulica Leśna – wskazało 9 osób.

 • d) Za proponowaną nazwą ulicy Solidarna odpowiedzi udzieliło 7 osób.
 • e) Za proponowaną nazwą ulicy Bełchatowska odpowiedzi udzieliło 8 osób;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulica Bukowa – wskazało 10 osób.

 • f) Za proponowaną nazwą ulicy Porajska odpowiedzi udzieliły 4 osoby.
 • g) Za proponowaną nazwą ulicy Polna nie opowiedziała się żadna osoba;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulica Jastrzębska – wskazało 5 osób.

 • h) Za proponowaną nazwą ulicy Niechcicka odpowiedzi udzieliło 6 osób;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Dworska – wskazało 9 osób.

 • i) Za proponowaną nazwą ulicy Kresy nie opowiedziała się żadna osoba;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Niechcicka –wskazało 6 osób.

 • j) Za proponowaną nazwą ulicy Krótka nie opowiedziała się żadna osoba;
  – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Zamłynie – wskazało 2 osoby,
  – ulicę Polna- wskazało 2 osoby.
 • k) Za proponowaną nazwą ulicy Zamłynie nie opowiedziała się żadna osoba;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Kolonia -wskazało 14 osób,
  – ulicę Polna – wskazało 12 osób.
 • l) Za proponowaną nazwą ulicy Kolonia-Parzniewice nie opowiedziała się żadna osoba;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwy ulicy:
  – ulicę Polną –wskazały 4 osoby,
  – ulicę Dojazdową- wskazało 11 osób,
  -ulicę Leśną – wskazały 2 osoby.
 • ł) Za proponowaną nazwą ulicy Kaliska (działka numer 58) nie opowiedziała się żadna osoba;
  -Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Szkolną – wskazało 9 osób,
  – ulicę Kasztanową – wskazało 8 osób,
  – ulicę Piotrkowską – wskazało 20 osób,
  – ulicę Parkową – wskazały 2 osoby.
 • m) Za proponowaną nazwą ulicy Kaliska (działka numer 188), opowiedziało się 10 osób;
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Złota – wskazały 3 osoby,
  – ulicę Ruchliwa – wskazały 3 osoby,
  – ulicę Piotrkowską –wskazało 10 osób.
 • n) Za proponowaną nazwą ulicy Kościelna opowiedziała się 1 osoba
 • – Wskazano w ankietach konsultacyjnych nazwę ulicy:
  – ulicę Źródlana – wskazało 22 osoby,
  – ulicę Spacerowa – wskazało 23 osoby,
  – ulicę Św. Jana – wskazało 11 osób,
  – ulicę Łąkowa – wskazała 1 osoba.

  5) Po przeanalizowaniu wyników konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic:

  – dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 43 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Krótka,
  – dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Kolonia,
  dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 42 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Dojazdowa,
  dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 310 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Leśna,
  dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 262 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Łużyk,
  – dl drogi gminnej 110463E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 225 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Solidarna,
  – dla drogi powiatowej 1528E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 92 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Spacerowa,
  – dla drogi powiatowej 1914E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 120 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Bukowa,
  – dla drogi gminnej 110461E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 153 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Lipowa,
  – dla drogi powiatowej 1500E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 188 obręb geodezyjny Parzniewice Duże przyjęto nazwę ulicy Kaliska,
  – dla części drogi powiatowej 1914E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58 obręb geodezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy Piotrkowska,
  – dla drogi powiatowej 1521E oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 91/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy Dworska,
  – dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 96 obręb geodezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy Jastrzębska,
  – dla drogi powiatowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 132/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę Niechcicka,
  – dla drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 119/2 obręb geodezyjny Parzniewice Małe przyjęto nazwę ulicy Porajska.

  Wola Krzysztoporska dn.24 sierpnia 2022 r.
  Sporządziła: B. Dziubecka