Jednorazowe świadczenie 300 złotych dla obywateli Ukrainy Одноразова пільга 300 злотих для громадян України

polska i ukraińska flaga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż od 21.03.2022 istnieje możliwość składania wniosków na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy po 24.02.2022 r. przekroczyli granicę z Polską. Муніципальний центр соціального захисту у Волі Кшиштофопорській повідомляє, що з 21.03.2022 можна подавати заяви на одноразову допомогу в розмірі 300 злотих для громадян України, які після 24.02.2022. перетнули кордон з Польщею.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia:
1. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa i którzy mają nadany numer PESEL.
2. Obywatele Ukrainy posiadający kartę Polaka, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.
3. Dzieci w/w osób.

Wymagania, jakie muszą spełniać osoby, by otrzymać świadczenie 300 złotych:

1. Wjazd do Polski po 24 lutego 2022.
2. Nadany numer PESEL.
3. Dokument potwierdzający przekroczenie granicy (np.: paszport) oraz poświadczenie wjazdu, które stanowi pieczątka nadana przez straż graniczną.
4. Posiadanie polskiego rachunku bankowego, co ułatwi wypłatę świadczenia.
5. Numer telefonu polskiego operatora.

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Мають право на отримання пільги:
1. Громадяни України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі статті 2.1 Закону від 12 березня 2022 року. Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні, яким присвоєно номер PESEL.
2. Громадяни України, які мають картку поляка, які прибули до Польщі у зв’язку з бойовими діями в Україні.
3. Діти вищезазначених осіб.

Вимоги, які повинні відповідати людям, щоб отримати пільгу у розмірі 300 злотих:
1. В’їзд до Польщі після 24 лютого 2022 року.
2. Oтриманий номер PESEL.
3. Документ, що підтверджує перетин кордону (наприклад, паспорт) та свідоцтво про в’їзд, яким є штамп, виданий прикордонним нарядом.
4. Наявність рахунку в польському банку, який полегшить виплату допомоги.
5. Номер телефону польського оператора.

Заявки на виплату допомоги можна подати у штаб-квартирі GOPS у Волі Кшиштофопорській, вул. Школа 6 з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.00.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Ukraina 300 WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA-2 55 KB 101
2 doc Ukraina RODO-UK-1 34 KB 98