Jednostka OSP w Parzniewicach coraz lepiej wyposażona

OSP Parzniewice jest coraz bliżej przystąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trwa intensywne doposażanie jednostki. W tej chwili spełnia już ona podstawowe wymagania sprzętowe, by móc wejść do KSRG.

Jednostka OSP w Parzniewicach w związku z podjęciem działań o wejście do KSRG wzbogaciła się o nowy sprzęt.

Za pośrednictwem Komendy Powiatowej W Piotrkowie Trybunalskim z dotacji MSWiA za kwotę ponad 8.000 zł kupiono:
– dwa sygnalizatory bezruchu;
– dwa hełmy strażackie;
– radiotelefon;
– aparat powietrzny.

Z budżetu gminy Wola Krzysztoporska za kwotę 6.000 zł kupiono:
– zestaw ratownictwa medycznego;
– torbę medyczną;
– deskę ortopedyczną;
– nosze płachtowe;
– zestaw szyn do unieruchamiania kończyn.

Z własnego budżetu jednostka kupiła:
– dwa ubrania bojowe;
– sito kominowe;
– dwa mostki przejazdowe;
– siodełko wężowe i inny drobny sprzęt.

Jednostka OSP KRSG w Woli Krzysztoporskiej przekazała z kolei 6 hełmów bojowych i 2 aparaty powietrzne.
Strażakom pomagają również zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy. Firma Meblotex Piotra Witkowskiego wykonała nieodpłatnie szafki na ubranie bojowe za kwotę 3.500 zł.
– O pieniądze na doposażanie jednostki staramy się też sami. Wydaliśmy strażacki kalendarz, a środki z jego dystrybucji przeznaczymy na kolejne zakupy – mówi Marcin Krzesiński z OSP w Parzniewicach.

Gospodarską wizytę u strażaków z Parzniewic złożył w listopadzie wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. Ochotnicy zaprezentowali nowy sprzęt i opowiedzieli o dalszych planach wzbogacania jednostki.

Przypomnijmy, że jednostka OSP w Parzniewicach liczy 27 czynnych strażaków (w tym 2 kobiety). Prowadzi też dwie drużyny młodzieżowe – jedną dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, drugą – dla tych w wieku od 16 do 18 lat.
Warto też dodać, że jednostka w Parzniewicach istnieje od 1907 r.