Jednostki OSP sprawdzały gotowość bojową

Przegląd gotowości jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska - strażacy, samochody, sprzęt ratowniczy sprawdzane przez komisję i wójta gminy

Prawie 100 strażaków z 16 jednostek OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska wzięło udział w przeglądzie gotowości operacyjnej. Szkolenie i ćwiczenia w zakresie współdziałania jednostek OSP odbyły się 9 października w Majkowie Dużym. W ich trakcie dokonano przeglądu sprzętu strażackiego. Był też czas na prezentację najnowszych nabytków – nowych samochodów, drona, kamery termowizyjnej czy nowoczesnej pompy.

Na ćwiczenia stawili się przedstawiciele wszystkie jednostek OSP z terenu gminy (98 druhów), a przeglądu gotowości operacyjnej – oceny stanu technicznego samochodów strażackich, posiadanego sprzętu ratowniczego oraz wyszkolenia i sprawności strażaków – dokonała komisja, w składzie której znaleźli się: przedstawiciele KM PSP (st. kap. Tomasz Pągowski, mł. kap. Dawid Łągwa i nadzorujący prace komisji mł. bryg. Piotr Kaźmierczak), prezes Zarządu Gminnego OSP Grzegorz Konecki, wiceprezesi ZG OSP Wojciech Kamiński i Robert Cieślik, wiceprzewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska Dariusz Pytka, wójt gminy Roman Drozdek i pracownik UG koordynujący OSP Jan Czubała.
Jednym z elementów przeglądu była prezentacja najnowszego sprzętu, który niedawno trafił do gminnych jednostek, m.in.: dron z kamerami termowizyjnymi (OSP Gomulin), nowy samochód marki MAN (OSP Krzyżanów), nowy samochód marki Renault Mascott do ratownictwa technicznego (OSP Wola Krzysztoporska), kamera termowizyjna (OSP Parzniewice), nowoczesna pompa strażacka (OSP Bujny), nożyce hydrauliczne (OSP Gomulin). Był też pokaz sprzętu i wyposażenia do kwalifikowanej pierwszej pomocy zaprezentowany przez druha ratownika z OSP Jeżów.
– Naszą siłą są strażacy. Od 2002 r., kiedy zostałem wójtem, gmina stara się sukcesywnie poprawiać usprzętowienie strażaków ochotników. W tej chwili stoi już ono na bardzo wysokim poziomie, co było widać podczas przeglądu – mówił po ćwiczeniach wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.
Tę ocenę potwierdził przybyły na ćwiczenia gen. Tadeusz Karcz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. – Pod względem logistycznym, merytorycznym i operacyjnym był to jeden z najlepszych przeglądów w powiecie, w których uczestniczyłem – mówił Tadeusz Karcz.
– Ostatecznie ocena całości wypadła bardzo dobrze. Taką ocenę wydali przedstawiciele KM PSP, jak również prezes i wiceprezesi ZG OSP, wójt i przedstawiciel Rady Gminy – dodaje Jan Czubała koordynujący działalność OSP z ramienia Urzędu Gminy.

Fot. Anna Wiktorowicz