Jeżów – PERN zaczyna prace przy budowie przyłączy elektroenergetycznych

Rurociąg z miernikiem ciśnienia

W ramach rozbudowy infrastruktury na rurociągu Płock – Koluszki – Boronów na terenie gminy Wola Krzysztoporska, w miejscowości Jeżów planowana jest budowa nowej Stacji Pomp wraz z niezbędną infrastrukturą (np. przyłącze elektroenergetyczne). Przez wyznaczone działki na terenie gminy będą przebiegać podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia, które zasilą obiekty Stacji Pomp w Jeżowie. Mieszkańcy muszą się więc liczyć z pracami ziemnymi na ich terenie. Prace rozpoczną się w połowie lipca tego roku i potrwają około 4 miesięcy.

Mapa rurociągu i przyłącza do stacji JeżówBudowane przyłącze elektroenergetyczne na terenie gminy Wola Krzysztoporska będzie miało długość 2,7 km (całość 17 km) i przebiegać będzie przez 73 działki. Oczywiście wcześniej każdy właściciel został powiadomiony o mających nastąpić pracach (całość odbywa się na podstawie tzw. specustawy naftowej). Przed wejściem w teren przez rzeczoznawców spisywane są też protokoły stanu nieruchomości. Ten proces zostanie powtórzony po zakończeniu robót, tak by móc oszacować zniszczenia i określić kwotę odszkodowania. Wojewoda określi wysokość odszkodowanie za ograniczenie korzystania z nieruchomości, szkody, zachowanie strefy ochronnej właśnie na podstawie operatów sporządzonych przez licencjonowanych rzeczoznawców. Właściciele nie będą musieli sami występować z wnioskami o odszkodowania. W ich imieniu złoży je pełnomocnik PERN (inwestora). Tam, gdzie działki nie będą miały uregulowanego stanu prawnego, odszkodowanie trafi do sądowego depozytu na 10 lat.
W księgach wieczystych działek, przez które przebiegało będzie przyłącze, pojawią się też wpisy o ograniczonej możliwości korzystania z nieruchomości (trwałe ograniczenie w ich użytkowaniu)

Warto dodać, że przyłącza elektroenergetyczne do stacji pomp będą realizowane na głębokości około 1,2 m (całość prac ziemnych). Strefa ochronna po zakończeniu robót wynosi 2 m, po każdej stronie po 1 m od osi kabla. Wewnątrz strefy niedopuszczalne jest wznoszenie budowli, urządzanie stałych składów i magazynów oraz zalesianie i sadzenie drzew.

Przypomnijmy, że 31 maja 2021 r. w gminie Wola Krzysztoporska rozpoczęły się prace geodezyjne prowadzone w związku z planowaną rozbudową infrastruktury.

Inwestorem jest PERN S.A, spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za magazynowanie oraz logistykę ropy naftowej i paliw. Zadanie realizuje konsorcjum firm budowlanych Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach i ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Pytania w sprawie prac geodezyjnych można kierować do:
Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy Inwestycji (tel. 731 690 900) – w zakresie prac geodezyjnych.
Kierownika budowy (tel. 607 068 649) – w zakresie informacji o przyłączu energetycznym.

Pod numerem telefonu 600 329 027 uzyskają Państwo informacje o całym przebiegu procesu inwestycji.
Więcej informacji o projekcie na stronie: boronowtrzebinia.pl i w załączonych broszurach.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Broszura_przyłącza i stacje pomp 6 MB 165
2 pdf Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia_informator 6 MB 173