Jubileusz kapłaństwa przy kapliczce św. Jana Nepomucena

W 10. rocznicę „przywrócenia do życia” kapliczki św. Jana Nepomucena w Woźnikach (przy drodze polnej w kierunku Mzurek) mszę św. odprawili ksiądz jubilat prof. Zdzisław Małecki, ksiądz dziekan Wojciech Gonera – proboszcz parafii Bogdanów oraz ksiądz proboszcz z Gomulina Tadeusz Koziorowski.

W tym dniu (15 czerwca 2019 r.) została poświęcona tablica dedykowana księdzu doktorowi habilitowanemu Zdzisławowi Małeckiemu z okazji 55. rocznicy kapłaństwa oraz 80. rocznicy urodzin. Aktu poświecenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. Wojciech Gonera. Tablicę na ręce sołtys Jadwigi Kauc przekazali: wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska, poseł Robert Telus i przedsiębiorca Janusz Stus. W uroczystej mszy św. brali udział m.in.: wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, wójt gminy Drużbice Tomasz Głowacki, dr Aldona Plucińska, radna gminy Wola Krzysztoporska Beata Gawryszczak, wiceprezes Zarządu Gminnego OSP Wojciech Kamiński oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Oprawę muzyczną mszy św., a później pieśni biesiadne zapewniły Pasjonatki i Kapela z Orzku.
Po mszy św. panie z KGW Woźniki i Budków-Mzurki zaprosiły przybyłych gości i mieszkańców na poczęstunek.
– Chciałbym serdecznie podziękować za wkład pracy w przygotowanie uroczystości strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz rodzinie państwa Małeckich z Woźnik – dodaje Ryszard Cieślak, sołtys Budkowa i Mzurek i jednocześnie radny powiatowy.

Fot. Sołectwo Mzurki