Kanalizacja dofinansowana z WFOŚiGW

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji. Budowa dofinansowana została nie tylko ze środków unijnych, ale także niskooprocentowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” to jedna z największych inwestycji gminnych ostatnich lat. Dofinansowany będzie on również ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała wsparcie w formie pożyczki w kwocie 4.660.000,00 zł, a oprocentowanej w wysokości 0,50% w stosunku rocznym. Koszt całkowity zadania objętego wsparciem funduszu wyniesie 16.648.420,75 zł netto (brutto – 20.477.557,52 zł) – i jest to wyłącznie wartość robót budowlanych.

Zakres prac obejmuje budowę:
• sieci sanitarnej o długości 5.854,70 m, sieci deszczowej o długości 4.623,20 m oraz przebudowę zbiornika retencyjnego wraz z systemu podczyszczania wód deszczowych do zlewni Z1 w południowej części miejscowości Wola Krzysztoporska,
• kanalizacji sanitarnej o długości 11.387,90 m w miejscowościach przyległych do Woli Krzysztoporskiej: Kacprów – Radziątków, Wygoda, Gąski,
• kanalizacji sanitarnej o długości 181,64 m w miejscowości Bujny.
Docelowo zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach o łącznej długości 17,4 km w miejscowościach: Wola Krzysztoporska, Kacprów, Radziątków, Wygoda, Gąski i Bujny. Zakłada się, że w wyniku tej inwestycji dostęp do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków zyskają 2132 osoby.

www.zainwestujwekologie.pl