Kanalizacja – koniec objazdów!

Wola Krzysztoporska, ul. Wesoła; kwiecień 2019 r.

Kierowcy i mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska mogą odetchnąć z ulgą. W kwietniu zakończyły się prace przy budowie kanalizacji biegnącej w śladach dróg gminnych i powiatowych.

Kierowcy mogą już – bez pokonywania objazdów – poruszać się po terenie gminy. I to – co ważne – po nowej nawierzchni odtworzonej w większości na całej szerokości dróg. W kwietniu odtworzono odcinki w Woli Krzysztoporskiej na ul.: Niecałej, Wesołej, Kościuszki, Szkolnej, Ogrodowej, Piotrkowskiej ze skrzyżowaniem z ul. Kościuszki, Południowej oraz w miejscowości Wygoda.

Projekt pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska; Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna; Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna oraz dofinansowany w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.