Kanalizacja także w Oprzężowie

Maszyna przy budowie kanalizacji

Budowa kanalizacji na terenie gminy Wola Krzysztoporska idzie pełną parą. Niedawno informowaliśmy o rozpoczętym projekcie kanalizacyjnym w Krężnej, Kozierogach, Piekarkach, a już kolejny – tym razem dotyczący miejscowości Oprzężów – został zapisany w budżecie gminy Wola Krzysztoporska.

– Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji w Krężnej, Kozierogach, Piekarkach udało się wprowadzić oszczędność w wysokości ok. 1 mln zł. W związku z tym „wycisnęliśmy” jeszcze bardziej budżet i do tej kwoty dołożyliśmy dodatkowo ponad 1 mln zł. Dzięki temu uwzględniliśmy kolejny odcinek kanalizacji przez miejscowość Oprzężów. Jest to bardzo ważny odcinek ze względu na zwartą zabudowę w tym miejscu – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Inwestycja obejmie odcinek o długości ok. 2,2 km od skrzyżowania Kozierogi – Piekarki przez Oprzężów do skrzyżowania z drogą na Gomulin. Koszt zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oprzężów” oszacowano wstępnie na 2.030.000 zł i ma być ono realizowane do końca 2022 r.
Zdaniem wójta Romana Drozdka przy okazji można przebudować drogę powiatową.
– Z punktu widzenia racjonalności i gospodarności powinno się to zrobić za jednym zamachem, przy pomocy jednego wykonawcy po to, żeby nie wracać do inwestycji i nie psuć tego, co było wykonane w zakresie tzw. odtworzenia drogi do stanu pierwotnego. Ponieważ inwestycja będzie biegła wzdłuż drogi powiatowej, wystąpiłem do powiatu piotrkowskiego z propozycją przejęcia tej drogi w zarząd i przeprowadzenia jej przebudowy, oczywiście pod warunkiem partycypacji powiatu w kosztach tego przedsięwzięcia – dodaje Roman Drozdek.