KGW Poraj nagroda marszałka

KGW Poraj nagroda marszałka

Anna Poczeczyńska, przewodnicząca KGW Poraj i sołtys Poraja Eugeniusz Maczugowski