Kiedy po dodatek na pellet, drewno, olej i gaz?

nowoczesny piec na pellet

Informacja w sprawie zasad przyznawania i wypłacania dodatków dla gospodarstw domowych na pellet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy i gaz LPG.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej informuje, iż 20.09.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DZ.U. z 2022 r. poz. 1967).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gdy:
– głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jednorazowo i wynosi:

3.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
1.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG dopłata obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego. Dodatkiem nie są objęte gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej,
2.000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA: Dodatek przysługuje na jeden adres zamieszkiwania – liczy się też faktyczne przebywanie i zamieszkiwanie pod wskazanym adresem. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku pod tym samym adresem, dodatek przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych składać można od 26.09.2022r. do 30.11.2022 r. w siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6.

Wnioski złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wnioski można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku wątpliwości informacji na temat dodatków udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów 44 616-32-84 wew. od 11 do 23.

Załączniki:
Wniosek o dodatek
Oświadczenie RODO

O zasadach przyznawania dodatku węglowego czytaj TUTAJ

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Informacja-rodo(1) 25 KB 182
2 pdf wniosek-2 214 KB 290