Do kogo po odszkodowanie za dzikie zwierzęta?

Dzikie zwierzęta wyrządziły ci szkody? Sprawdź, kto powinien wypłacić ci odszkodowanie!

Informujemy, że w sprawie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę, w zależności od terenu, na którym szkody zostały wyrządzone, oraz jaki rodzaj dzikiej zwierzyny wyrządził szkody w uprawach, do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
• na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego;
• na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
• na terenie obwodów łowieckich polnych lub obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województw;
• w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.