Kolejne komputery dla uczniów i nauczycieli

Dodatkowe komputery trafią do uczniów z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Gmina realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Otrzymane w ramach projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” dofinansowanie w kwocie 74.999,80 zł pozwoli na sfinansowanie zakupu nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego kształcenia. Zakupione laptopy – 32 szt. wraz z oprogramowaniem MS Office 2019, programem antywirusowym oraz zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom i nauczycielom kontynuowanie nauczania w warunkach domowych (jeśli zajdzie taka konieczność). Łączna kwota wsparcia, jaką gmina Wola Krzysztoporska otrzymała w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”, wynosi: 144.999,80 zł. Za tę kwotę udało się zakupić 50 szt. laptopów dla nauczycieli oraz 17 szt. laptopów dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci).
Komputery trafią do uczniów na początku września.
Warto też przypomnieć, że wcześniej gmina z własnych środków kupiła prawie 40 komputerów.
Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.