Kominiarze ostrzegają: „Sadza płonie. Czad zabija”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy przypomina i ostrzega jednocześnie przed skutkami zaniedbywania konserwacji i czyszczenia urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. A robi to za pomocą społecznej akcji „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”.

Jak wyeliminować m.in. zaczadzenia, pożary powstałe od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchy gazu? Oto, co radzą przedstawiciele Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

„Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji. Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu, powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:
• ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
• drożności,
• prawidłowości przebiegu,
• wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
• grubości przegród,
• kształtu i wymiarów,
• stanu powierzchni przewodów kominowych,
• odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
• szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
• wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
• wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
• wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
• efektywnej wysokości,
• prawidłowości ciągu,
• usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
• warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.
Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcję, wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na ich rzecz usługi kominiarskie. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.”