Koncepcja przebudowy drogi powiatowej Siomki – Krzyżanów – Piaski

zniszczony asfalt - droga Siomki - Krzyżanów

Jak będzie wyglądała przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – Krzyżanów – Piaski? Przedstawiamy koncepcję tej inwestycji i zachęcamy do zapoznania się z nią szczególnie mieszkańców wymienionych miejscowości, tym bardziej, że ze względu na poszerzenie pasa drogowego (chodnik) będzie konieczność wydzielenia i wykupu części działek.

W załączeniu przedstawiamy mapy zawierające koncepcję przebudowy i rozbudowy, gdzie jezdnia (szerokość 6 m) oznaczona jest kolorem szarym, chodnik jednostronny (szerokość 2 m) – kolorem żółtym, a kolorem czerwonym zaznaczono części działek przyległych do drogi, które zostaną wydzielone i przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego (w załączeniu także spis działek). Droga będzie posiadała także jednostronny rów.
Uwagi warto zgłaszać jak najszybciej, bo po 20 sierpnia rozpoczną się ostateczne prace projektowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Pawłem Szulcem z Referatu Budownictwa i Nieruchomości Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:

p.szulc@wola-krzysztoporska.pl
tel. 691-200-867
lub Kamilem Madejczykiem, kierownikiem Referatu Budownictwa i Nieruchomości Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:
k.madejczyk@wola-krzysztoporska.pl
tel. 695-400-998

Przypomnijmy, że „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków – Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski” to projekt, który uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.
Podkreślmy, że chodzi o drogę powiatową, którą jednak na podstawie zawartego porozumienia gmina Wola Krzysztoporska przejęła na czas remontu, wyręczając w ten sposób Powiat Piotrkowski z obowiązku modernizacji tej bardzo zniszczonej drogi. Wcześniej gmina przygotowała konieczną dokumentację i wniosek o dofinansowanie do RFRD.
Rozbudowie drogi towarzyszyć będzie rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siomki, Krzyżanów do m. Glina wraz z budową, przebudową i rozbudową przyłączy wodociągowych w miejscowościach Siomki i Krzyżanów, co kosztować będzie 1.835.580 zł. Tę kwotę gmina pokryje w całości ze swojego budżetu.

Całość inwestycji kosztować ma 14.327.040 zł. Roboty budowlane dotyczące samej drogi to koszt 12.491.460 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 8.815.312 zł. Tak zwanym wkładem własnym podzielą się między sobą Gmina Wola Krzysztoporska (1.987.152 zł) i Powiat Piotrkowski – właściciel drogi (1.688.996 zł).
Prace mają się zakończyć w październiku 2023 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 1 640 KB 364
2 pdf 2 602 KB 185
3 pdf 3 599 KB 164
4 pdf 4 581 KB 163
5 pdf 5 555 KB 150
6 pdf 6 716 KB 160
7 pdf 7 727 KB 181
8 pdf 8 738 KB 132
9 pdf 9 592 KB 114
10 pdf 10 545 KB 117
11 pdf 11 419 KB 158
12 pdf działki do wykupu minimalna ilość dla poszerzenia pasa drogowego 92 KB 525