Koncert orkiestry dętej 'Suchcice i okolice’

W dniu 15 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się koncert promujący pierwszą płytę Orkiestry Dętej 'Suchcice i okolice’ pt. „Od Tatr do Bałtyku”. Licząca blisko 40 młodych muzyków orkiestra powstała w 2001 roku. W swoim repertuarze ma pieśni kościelne, marsze, utwory muzyki rozrywkowej i klasycznej. Plany nagrania płyty, które zrodziły się pięć lat temu udało się zrealizować dzięki pozyskaniu funduszy z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt pn. Wydanie płyty CD z utworami wykonanymi przez Orkiestrę Dętą 'Suchcice i okolice’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Zarząd Fundacji złożył podziękowania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jolancie Kołacińskiej za nieodpłatne udostępnienie sali widowiskowej oraz Justynie Strumiłło – pracownikowi Stowarzyszenia LGD 'BUD-UJ RAZEM’ za pomoc w koordynowaniu projektu. Podziękowania i kwiaty zostały skierowane również do Olgi Lisieckiej i Sławomira Bartkiewicza, którzy gościnnie wystąpili wraz z orkiestrą.

Niebywałą niespodzianką dla działaczy Fundacji były otrzymane statuetki, którymi orkiestra wyraziła swoją wdzięczność za pomoc w realizacji ich marzenia. Zostały one złożone również na ręce Janusza Stusa, Karola Dzieja, Agnieszki i Jacka Kobylańskich, Sylwii Stelmach oraz Ryszarda Cieślaka. W tym wspaniałym koncercie uczestniczyli: sekretarz gminy Wola Krzysztoporska Marek Ogrodnik, sekretarz gminy Drużbice Anetta Mądry, radni, dyrektorzy i nauczyciele pobliskich szkół oraz wielu sympatyków orkiestr dętych. Koncert został wspaniale przyjęty przez publiczność, o czym świadczyły owacje na stojąco, na które Orkiestra odpowiedziała utworem „Kwiat jednej nocy”.