Konferencja dla KGW

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w konferencji pn. „Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich”, która odbędzie się 9.10.2019 r. o godz. 9.00 w Oddziale ŁODR w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9.
Konferencja skierowana jest do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.

W programie wykłady na temat:
Wykład 1 – Zasady tworzenia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
Wykład 2 – Możliwości finansowania Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.
Wykład 3 – Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Wykład 4 – Bezpieczeństwo żywności (regulacje prawne) – produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.
Ilość miejsc: 70

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:
Oddział Piotrków Trybunalski: Irena Babczyńska 44/ 646 10 47; i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl

Termin zgłoszeń :
– do 3.10 – Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona w e-mailu.
*prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl.
Zgłoszenia można także wysyłać pocztą lub sfotografować wypełnioną kartę i wysłać ją mms-em na nr telefonu: 516 816 296.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc karta_zgłoszenia_2019 KGW Piotrków Tryb. 186 KB 351
2 doc KGW program 115 KB 332
3 doc Zaproszenie Piotrków Trybunalski 60 KB 307