Konkurs literacko – plastyczny o tematyce antyalkoholowej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej jak corocznie zorganizowała Gminny Konkurs Literacko – Plastyczny o tematyce antyalkoholowej, skierowany do III grup wiekowych:
– I grupa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
– II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
– III grupa – uczniowie klas I – III Gimnazjum.
Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
Celem konkursu było zainspirowanie uczniów do działania w zakresie profilaktyki alkoholizmu, przybliżenie wiedzy na temat negatywnych skutków picia alkoholu, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat alkoholizmu i jego zagrożeń, propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, a co najważniejsze szerokie włączenie dzieci i młodzieży w akcję antyalkoholową.
Uroczyste podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców odbyło się w dniu 16 grudnia 2014 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej. Nagrody wręczali Pan Roman Drozdek – Wójt Gminy Wola Krzysztoporska oraz Pani Maria Głowacka – Przewodnicząca Rady Gminy.
Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Parzniewicach w programie artystycznym o tematyce antyalkoholowej, który został przygotowany pod kierownictwem Pani Lidii Brzozowskiej.