Konkurs na stanowisko dyrektora szkół podstawowych

Zarządzenie nr 48/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie,

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie,

3) Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny dokument do pobrania poniżej, a także w BIP-ie urzędu

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Konkurs Zarządzenie nr 48/22 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkół podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska
2 MB 181