Konkurs profilaktyczny rozstrzygnięty

Grupa wyróżnionych z dyplomami i opiekunką

W grudniu 2020 rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Profilaktyczny organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Celem konkursu było między innymi promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie obszaru świadomości o zagrożeniach wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie młodzieży na następstwa spożywania substancji uzależniających.

Konkurs adresowany był do dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Swój udział w konkursie zgłosiło 5 szkół podstawowych. Ogółem wpłynęło 20 prac plastycznych oraz 23 prace literackie. Komisja konkursowa, kierując się wyznaczonymi kryteriami (profilaktyczny przekaz treści, zawartość merytoryczna, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, estetyka), dokonała wyboru najlepszych prac.

Laureaci Konkursu Plastycznego

I grupa wiekowa (uczniowie kl. I-III SP) „Żyj kolorowo i bardzo zdrowo”

I miejsce – Zuzanna Chudy (SP Gomulin)

II miejsce – Zofia Michalak (SP Krzyżanów)

III miejsce – Amelia Drobik (SP Gomulin)

Hanna Kędziora (SP Gomulin)

II grupa wiekowa (uczniowie kl. IV-VI SP) Raz, dwa, trzy… nie uzależniaj się Ty”

I miejsce – Nadia Gliesner (SP Parzniewice)

Martyna Michalak (SP Parzniewice)

II miejsce – Krzysztof Skupień (SP Gomulin)

Oliwia Banasiak (SP Wola Krzysztoporska)

III miejsce – Zuzanna Dryżek (SP Gomulin)

Zofia Aksamit (SP Parzniewice)

Wyróżnienie – Kamila Chmielewska (SP Gomulin)

III grupa wiekowa (uczniowie kl. VII-VIII SP) STOP DOPALACZOM”

I miejsce –Seweryn Ryżewski (SP Krzyżanów)

Laureaci Konkursu Literackiego

I grupa wiekowa (uczniowie kl. IV – VI SP):

Tematy: „Uzależnieniom mówię – NIE!” lub „Życie w domu alkoholowym – więzienie bez krat”.

I miejsce – Wiktor Malicki (SP Gomulin)

II miejsce – Miłosz Dziadczyk (SP Wola Krzysztoporska)

III miejsce – Martyna Michalak (SP Parzniewice)

Olga Krasoń (SP Wola Krzysztoporska)

Wyróżnienie – Zofia Murat (SP Gomulin)

II grupa wiekowa (uczniowie kl. VII – VIII SP):

Tematy: „Co to znaczy być wolnym? Rozwiń odpowiedź odnosząc się głównie do problemu uzależnienia /alkohol, dopalacze/” lub „Dopalacze są niebezpieczne dla młodego człowieka. Dlaczego?

I miejsce – Marcelina Mazerant (SP Gomulin)

II miejsce – Nicole Stanisz-Jabłońska (SP Parzniewice)

Kacper Blaźniak (SP Wola Krzysztoporska)

III miejsce – Amelia Miśkiewicz (SP Bujny)

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 grudnia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!


Fot. GKRPA