Konkursy na zadania sportowe w 2023 r. rozstrzygnięte

mecz siatkówki

Wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert dotyczących zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2023 r.

 • KONKURS NR 1
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie m.in.: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki

– dotacja na realizację zadania w kwocie 21 000,00 zł zostaje przyznana:

 • – Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „TYTAN” w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska w kwocie 12 000,00 zł,
 • – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Parzniewice, Parzniewice Małe 35A, 97-371 Wola Krzysztoporska 9 000,00 zł.

 

 • KONKURS NR 2
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych dla uczniów w wieku ponadpodstawowym w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 15 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf’ Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska

 

 • KONKURS NR 3
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie tenisa stołowego
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 13 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TENIS CLUB” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 4
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki siatkowej
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 17 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TIE-BREAK” ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 5
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie podnoszenia ciężarów
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 43 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” Bujny, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska.
 • KONKURS NR 6
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie piłki nożnej
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 81 000,00 zł zostaje przyznana:

– dotacja na realizację zadania w kwocie 71 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wolanka” Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska,

– dotacja na realizację zadania w kwocie 10 000,00 zł zostaje przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu FA, ul. Turkusowa 5/20, 97-400 Bełchatów.

 

KONKURS NR 7

 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie zapasów:

dotacja na realizację zadania w kwocie 38 000,00 zł zostaje przyznana Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ATHLETIC”, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 • KONKURS NR 8
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udziału w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie m.in: halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, szachów, piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, lekkiej atletyki,
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 36 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.
 • KONKURS NR 9
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:

szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie badmintona,

 – dotacja na realizację zadania w kwocie 12 000,00 zł zostaje przyznana Klubowi Sportowemu LOTKA WOLA, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska

 

 • KONKURS NR 10
 • Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze:
 • szkolenie, organizowanie zawodów i udział w zawodach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie wędkarstwa;
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 14 000,00 zł zostaje przyznana Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Piotrkowie Trybunalskim Koło nr 35 w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.

 

 • KONKURS NR 11
 • Zadanie publiczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki:
 • wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Wola Krzysztoporska poprzez organizowanie ich udziału w imprezach o charakterze turystyczno-krajoznawczym;
 • – dotacja na realizację zadania w kwocie 10 000,00 zł zostaje przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Południowa 2, 97-371 Wola Krzysztoporska.