Konsultacje społeczne w sprawie użycia DIMILINU!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że na stronie internetowej RDLP w Łodzi zostały ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące stosowania preparatu DIMILIN 480 S.C.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w sprawy można uzyskać na stronie internetowej www.lodz.lasy.gov.pl w zakładce pod adresem: http://www.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-uzycia-dimilinu.

Uwagi dotyczące użycia przez RDLP w Łodzi środka ochrony roślin – Dimilin 480 S.C. można zgłaszać w terminie do 31 lipca 2018 roku pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC” pod adresem:
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi,
ul. Matejki 16, 91-402 Łódź

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rdlp@lodz.lasy.gov.pl (w temacie wiadomości wpisując „konsultacje FSC”).
Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone również telefonicznie pod nr tel. +48 42 631 79 35.