Konsultacje statutów sołectw: uwag nie było

ręka podniesiona nad głowani innych

Od 15 do 24 kwietnia 2019 r. we wszystkich sołectwach na terenie gminy Wola Krzysztoporska odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany statutów sołectw. Jakie są ich wyniki?

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW

Konsultacje zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach na terenie gminy Wola Krzysztoporska w terminie od 15 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r.
W okresie objętym konsultacjami nie wpłynęła żadna uwaga od mieszkańców sołectw.