„Kopciuchy” trzeba wymienić do końca 2024 r.

Ciemny dym lecący z komina

Radni województwa łódzkiego zdecydowaną większością głosów podjęli decyzję o zmianie uchwały antysmogowej i wydłużeniu funkcjonowania pieców bezklasowych. Kotłów bezklasowych, tzw. „kopciuchów” trzeba się będzie pozbyć do 1 stycznia 2025 r. (pierwotnie miało się to stać do 1 stycznia 2023 r.).

Zmianie uległa tzw. uchwała antysmogowa nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4549) poprzez uchwałę nr L/597/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7058).

Istotne zmiany, które wprowadza przedmiotowa uchwała:
– do 1 stycznia 2025 r. wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe tzw. „KOPCIUCHY”;
– do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły klasy 3 i 4;
– do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń), których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r  należy wymienić bądź wyposażyć w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r.

Bez zmian pozostaje:
– kotły spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 można eksploatować do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Zapisy dotyczące montażu nowych urządzeń (kotłów) również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.