„Kopciuchy” trzeba wymienić do końca roku!

piec kopciuch - tzw. "koza"

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową nr L/597/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2022 r na terenie województwa łódzkiego istnieje obowiązek wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego, którzy są posiadaczami pozaklasowych kotłów. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim.

Zgodnie z powyższą uchwałą mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska jeszcze do końca bieżącego roku tj. 2024 będą mogli używać w domach pozaklasowych pieców, czyli tzw. kopciuchów. Pojęcie „kopciuch” odnosi się do urządzeń, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 roku lub kotłów, które nie posiadają tabliczki znamionowej, co oznacza, że nie można określić ich daty produkcji. Są to prawdopodobnie wyroby rzemieślnicze, tzw. samoróbki, które nie spełniają norm emisyjnych, w tym piece kaflowe. Wszystkie takie urządzenia powinny zostać zastąpione ekologicznym urządzeniem grzewczym.

 Kotły, które nie mogą być eksploatowane oraz terminy ich wymiany:
do 1 stycznia 2025 r. wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe tzw. „KOPCIUCHY”;
– do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły klasy 3 i 4;
– do 1 stycznia 2026 r. piece i kominki (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń), których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. należy wymienić bądź wyposażyć w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wymianę urządzeń grzewczych można sfinansować, korzystając z Programu Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW).

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania na:
– źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dotacji można uzyskać pod linkiem https://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do Uchwały sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7058).
https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/7058/akt.pdf