Kościół w Bogdanowie z gminną dotacją

Ks. proboszcz Tadeusz Mikołajczyk i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują umowę o przyznaniu dotacji przez gminę
Ks. proboszcz Tadeusz Mikołajczyk i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek podpisują umowę o przyznaniu dotacji przez gminę

Ołtarz boczny pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem w bogdanowskim kościele zostanie odrestaurowany. Połowę kwoty na ten cel przekazała gmina Wola Krzysztoporska, a umowę pomiędzy parafią i gminą podpisali 1 marca 2024 r. ksiądz proboszcz Tadeusz Mikołajczyk i wójt Roman Drozdek. Kościół w Bogdanowie to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na terenie gminy. To tu znajdują się też pamiątki po członkach rodu Krzysztoporskich.

Pod koniec ubiegłego roku (30.10.2023 r.) Parafia Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie złożyła wniosek do gminy o przyznanie dotacji w kwocie 96.792,39 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem we wnętrzu Kościoła Parafialnego w Bogdanowie.
Całkowita wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wynosi: 193.584,78 zł. Wysokość dotacji otrzymanej od gminy Wola Krzysztoporska to 96.792,39 zł i stanowi 50% wartości całej inwestycji. Pozostała część kwoty pochodzić będzie z budżetu parafii.
Dotacja została przyznana na podstawie uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr LXX/582/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Parafii Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, dotacji celowej na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana 1 marca 2024 r., a parafowali ją ks. proboszcz Tadeusz Mikołajczyk i wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Ruchome zabytkowe elementy ołtarza w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr Kl.IV-660/29/71 z dnia 20.03.1971 r. zostały wpisane pod poz. 71 do rejestru zabytków ruchomych.
– Prace przy ołtarzu bocznym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem będą polegały na przywróceniu stanu estetycznego zabytku zbliżonego do pierwowzoru oraz wzmocnieniu jego konstrukcji. Poprzez wykonane prace zabytek zostanie zabezpieczony i utrwalony na kolejne lata. Prace przyczynią się do zachowania jego walorów architektonicznych i artystycznych, spopularyzują zabytek wśród lokalnych mieszkańców i odwiedzających, a tym samym przyczynią się do promocji naszego regionu – czytamy w uzasadnieniu wniosku o dotację.

Prace będą dotyczyć prac konserwatorskich i restauratorskich, między innymi w zakresie elementów polichromowanych, złoconych oraz konstrukcyjnych. Planowane prace to m.in.:
– usunięcie wtórnych nawarstwień,
– dezynsekcja i dezynfekcja,
– uzupełnienie ubytków,
– flekowanie,
– wzmocnienie podłoża i podklejenie poluzowanych elementów konstrukcyjnych,
– przywrócenie pierwotnej polichromii,
– wykonanie złoceń w technice tradycyjnej,
– zabezpieczenie powierzchni.
Prace mają się zakończyć do 30 września 2024 r.