Kosimy gminne działki

Trwa wykaszanie gminnych działek w Woli Krzysztoporskiej. W czwartek (16 lipca) pracownicy Referatu Budownictwa (działu „drogówki”) zajęli się działkami położonymi pomiędzy drogą powiatową a ul. Szkolną w Woli Krzysztoporskiej (za Biedronką). Część terenu trzeba było wykosić ręcznie, część za pomocą specjalistycznej kosiarki bijakowej z ramieniem hydraulicznym, którą Urząd Gminy kupił w 2009 za kwotę nieco ponad 62 tys. zł. Maszyna ta wykorzystywana jest regularnie do koszenia poboczy i innych terenów zielonych należących do gminy.

Czyszczone obecnie działki w Woli Krzysztoporskiej (11 działek o wielkości od 0,10 do 0,18 ha) wkrótce – 20 sierpnia – wystawione będą do sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Cały kompleks przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.