Kostka i chodnik przed Domem Ludowym w Kacprowie

Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową teren i nowe ogrodzenie panelowe z bramą i furtką

Zakończyły się prace przy utwardzeniu terenu przed Domem Ludowym w Kacprowie. Domknięto także ogrodzenie obiektu.

Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową teren i nowe ogrodzenie panelowe z bramą i furtkąPorastający wcześniej trawą teren przy Domu Ludowym nie zawsze dobrze się sprawdzał – szczególnie w czasie deszczu. Teraz na powierzchni ok 637,52 m2 został on pokryty betonową kostką brukową (po wcześniejszym wykonaniu warstw odsączających i podbudowy). Tym sposobem wyremontowano też zjazd z ulicy.
Widok Domu Ludowego w Kacprowie, a przed nim utwardzony kostką betonową terenWykonane zostało również ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką o wysokości 1,5 m (długość ogrodzenia, bramy i furtki to ok 23,5 m.b.) oraz humusowanie terenu przyległego do wykonywanego utwardzenia wzdłuż całej powierzchni na szerokość od 0,4 m do 1,0 m.
Prace trwały od 16 listopada, a sfinalizowano je 30 listopada. Całość kosztowała 92.276 zł.