Kostka przy Domu Ludowym w Woli Rokszyckiej

Dom Ludowy w Woli Rokszyckiej i umiejscowiony tuż obok kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z siłowni i placu zabaw stanowią centrum integracyjne wsi. Teraz można z niego korzystać w jeszcze bardziej komfortowy sposób – a to dzięki utwardzeniu terenu wokół obiektu.

Teren przy Domu Ludowym utwardzono betonową kostką brukową o grubości 8 cm (wraz z warstwami odsączającymi i warstwami podbudowy) na powierzchni ok 1023,20 m kw. Wykonano też ogrodzenie wysokości 1,5 m i długości ok 105 m.b. Konieczna była również wymiana i regulacja włazów studzienek oraz istniejących rur żelbetowych fi 400 mm na nowe na długości 53 m.b. Zgodnie z projektem tuż przy ogrodzeniu posadzono krzewy iglaste w ilości 75 sztuk.
Prace zakończyły się w grudniu 2019 r. i kosztowały 170.188 zł.