KRUS o bezpieczeństwie i wcześniejszych emeryturach

Jakich zasad bezpieczeństwa trzeba bezwzględnie przestrzegać w gospodarstwie rolnym i co zrobić, jeśli już coś się stanie – o tym wszystkim, a także o ubezpieczeniach społecznych i wcześniejszych emeryturach dla rolników informowali przedstawiciele KRUS podczas spotkania z paniami z kół gospodyń wiejskich w Woli Krzysztoporskiej.

W spotkaniu, które odbyło się 24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, wzięły udział przedstawicielki niemal wszystkich KGW w terenu gminy, a bezcenną wiedzę przekazywał kierownik piotrkowskiego oddziału KRUS Katarzyna Miśkiewicz.

Zasadniczą część szkolenia poświęcono wypadkom w gospodarstwach rolnych. Jak się okazuje, region piotrkowski jest na niechlubnym pierwszym miejscu jeśli chodzi o liczbę wypadków w rolnictwie (w ubiegłym roku zdarzył się niestety także wypadek śmiertelny). O czym m.in. należy wiedzieć, żeby uzyskać odszkodowanie, jeśli już do wypadku dojdzie?
– Wypadek musi być związany z pracą w gospodarstwie rolnym;
– Rolnik musi być ubezpieczony w KRUS;
– Osoba ulegająca wypadkowi nie może być pod wpływem alkoholu;
– Wypadek trzeba zgłosić w KRUS niezwłocznie (jak najszybciej); może to zrobić także osoba bliska poszkodowanego;
– Pracownik KRUS przyjeżdża na miejsce, robi protokół z oględzin i dokumentację fotograficzną, przesłuchuje świadków, zbiera dokumentację medyczną; tak zebrana dokumentacja trafia do oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odbywa się komisja lekarska, która wydaje orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu;
– Od orzeczenia lekarskiego można się odwołać;
– Za każdy 1% uszczerbku rolnik otrzymuje 700 zł.

Ważne!!! Także dzieci rolników do 16 roku życia objęte są bezpłatną dla rolnika polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków (nawet takich, jak: ugryzienie psa, borelioza, wszelkiego rodzaju urazy). Warunkiem jest, aby chociaż jedno z rodziców było ubezpieczone w KRUS.

Przedstawicielki KGW miały na bieżąco możliwość sprawdzić, ile z przekazanej wiedzy udało się zapamiętać. Do rozwiązania był bowiem test dotyczący bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a dla najlepszych przedstawiciele KRUS przygotowali nagrody. Jakie były wyniki?

I miejsce dla KGW Glina wywalczyła Edyta Michalak (nagroda – mikser)
II miejsce dla KGW Stradzew zdobyła Ewa Ceglarek (nagroda – czajnik)
III miejsce dla KGW Mzurki – Budków zdobyła Agnieszka Głowacka (nagroda – blender)

Zainteresowanie wzbudziła także kwestia ubezpieczeń społecznych. Katarzyna Miśkiewicz przypominała o terminowym uiszczaniu składek i możliwości umorzeń zaległości przy wypadkach losowych (np. kataklizmy).

Ważną informacją była także ta, o możliwości (do końca tego roku) przejścia przez rolników na wcześniejszą emeryturę. Warunkiem jest osiągnięcie odpowiedniego wieku – 55 lat dla kobiet,60 lat dla mężczyzn. Trzeba się te wykazać 30-letnim ubezpieczeniem w KRUS, a także wyzbyć się gospodarstwa rolnego (sprzedać, wydzierżawić co najmniej na 10 lat np. dzieciom – umowa dzierżawy, co bardzo ważne, musi być zarejestrowana w Starostwie Powiatowym!!!) i zgromadzić odpowiednie dokumenty.
Przypomnijmy, że teraz (w trybie normalnym) na emeryturę w KRUS można przejść po ukończeniu 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Trzeba się też wykazać co najmniej 25-letnim okresem składkowym.

Każdy, kto chciałby uzyskać więcej informacji, może zgłosić się do jednostki
KRUS w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
97-300 Piotrków Trybunalski
Lub zadzwonić pod numer
tel. (44) 645 24 16