KRUS ostrzega przed fałszywymi pracownikami

W związku z odnotowanymi się na terenie powiatu piotrkowskiego przypadkami pojawiania się w gospodarstwach rolnych osób podających się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego, KRUS ostrzega przed wyłudzeniami.

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy, usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Przypominamy, że pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.
W przypadku powzięcia przez sołtysów jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia w KRUS, prosimy niezwłocznie powiadamiać policję oraz placówkę terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.