Kto jest odpowiedzialny za drogi?

Droga Siomki - Krzyżanów; spękany asfalt
Droga Siomki - Krzyżanów

„Znów nie jest odśnieżone”, „tą drogą nie da się przejechać”, „zróbcie coś z tym” – takich telefonów i zgłoszeń dostajemy w gminie Wola Krzysztoporska sporo. I z przykrością musimy stwierdzić, że w większości są one źle adresowane. Na terenie gminy jest ponad 80 km dróg powiatowych (główne ciągi komunikacyjne), za których bieżące utrzymanie (a więc także odśnieżanie) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. Są także drogi krajowe, którymi zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są wreszcie drogi gminne.
Za które drogi odpowiada GDDKiA, za które powiat, a za które gmina? To warto wiedzieć!

Mapa dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska
Mapa dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska

Drogi krajowe

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska mamy dwie drogi krajowe (oznaczone na mapie kolorem czerwonym): DK 1 (Piotrków – Jeżów – Częstochowa) i DK 74 (Piotrków – Gomulin – Bełchatów). Za ich utrzymanie odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Pod numerem Informacji Drogowej 19 111 GDDKiA udziela kierowcom informacji na temat warunków drogowych panujących na drogach krajowych.

Drogi powiatowe

Większość głównych ciągów komunikacyjnych w gminie to drogi powiatowe (oznaczone na mapie kolorem fioletowym, czterocyfrowym numerem i literą E). Jest ich na terenie gminy ponad 80 km. A są to m.in. takie drogi, jak:
1911E Mzurki – Stradzew
1916E Borowa – Bogdanów – Mąkolice – Piekary – Woźniki – Żachta – Grabica
1527E Gomulin – Oprzężów Kolonia – Krężna – Wola Krzysztoporska – Parcela Jeżów
1529E Oprzężów – Piekarki
1913E Bełchatów – Moników – Miłaków – Bogdanów – Kacprów – Wola Krzysztoporska – Siomki – Krzyżanów
1500E Bujny – Gąski – Siomki – Wygoda – Jeżów – Laski – Parzniewice – Kalisko
1528E Bogdanów – Kamienna – Parzniewice
1914E Bełchatów – Pawłów – Parzniewice
1521E Parzniewice – Truszczanek
1514E Laski – w kierunku Niechcic
1912E Bogdanów Kolonia – Bełchatów

Za ich utrzymanie odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
e-mail: zdp@powiat-piotrkowski.pl

tel.: (44) 732 32 29
tel.: (44) 732 32 23
tel.: (44) 732 31 70

Obwód Drogowy w Rozprzy
e-mail: obwoddrogowy2@wp.pl

tel.: 605 045 707
tel.: (44) 615 80 60
tel.: 605 439 836

Dodatkowo o drogi wyznaczone jako objazd z powodu remontu dróg powiatowych (np. droga Krzyżanów – Gąski – Bujny) – także zadbać musi powiat lub wykonawca remontu.

Drogi gminne

Pozostałe drogi są drogami gminnymi, za których utrzymanie odpowiada Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Tu uwagi można zgłaszać pod numerami telefonów:

44-616-39-73
691-200-867


Mapa dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska
Mapa dróg na terenie gminy Wola Krzysztoporska