Kto przez rok dostanie tysiąc złotych na dziecko?

Od 1 stycznia także matki bezrobotne, studentki czy pracujące w rolnictwie mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Będzie to tzw. świadczenie rodzicielskie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia – tzw. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
– osoby bezrobotne,
– studenci,
– rolnicy,
a także
– wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
– osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie.
Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

UWAGA!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego będzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217).