Kwiecień Miesiącem Pamięci o Zbrodni Katyńskiej

Ekspert delegacji rządowej do spraw ekshumacji zwłok pomordowanych Polaków w Katyniu, prof. dr hab. Marek Dutkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim gościł 19 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

Prof. dr hab. Marek Dutkiewicz opowiadał o kontekście historycznym zbrodni, kłamstwie katyńskim i długim dochodzeniu do prawdy. Podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami z zakresu prac ekshumacyjnych. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć unikalne zdjęcia, pamiątki i dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. Przesłaniem tej poruszającej lekcji historii o „Golgocie Wschodu” były prawda i pamięć.
W lekcji uczestniczyły klasy I technikum rolniczego, weterynaryjnego, leśnego oraz I liceum o profilu wojskowym i policyjnym, a także III liceum o profilu wojskowym. Organizatorem spotkania była Dorota Szeidl.

Wiosną 1940 r. NKWD dokonała zbrodni katyńskiej na mocy decyzji Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej z 5 III 1940. Zamordowano przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR ok. 22 tysięcy obywateli polskich – jeńców wojennych, policjantów i osób cywilnych. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni.