Łącznik między Działkową i Szkolną gotowy

Nowo wybudowany łącznik pomiędzy ul. Działkową i szkolną w Woli Krzysztoporskiej

W październiku zakończyły się prace przy budowie drogi łączącej ulice Działkową i Szkolną w Woli Krzysztoporskiej. Powstały odcinek zapewni komunikację do powstającego w tym miejscu miniosiedla domków jednorodzinnych, a także dojazd do wybudowanego komisariatu policji.

Prace rozpoczęły się w czerwcu 2022 r. i są częścią większego zadania pn. „Budowa oraz przebudowa ul. Działkowej i Szkolnej w miejscowości Wola Krzysztoporska”. Wykonanie łącznika to pierwszy etap zadania.
Wybudowany odcinek o nawierzchni bitumicznej ma długość ok. 258 m.b. i szerokość 5 metrów. Po obu stronach jezdni (od strony komisariatu – na całym odcinku, po drugiej stronie we fragmencie) pojawiły się chodniki z kostki betonowej o szerokości 2 m. Jest też oświetlenie uliczne. Na tym odcinku wybudowana została również sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni i przykanalikami do wszystkich działek przyległych do budowanej drogi.

Prace wraz z koniecznymi robotami dodatkowymi kosztowały 1.406.207 zł.
Fot. A. Wiktorowicz