W listopadzie „Łódzkie Regionalne Targi Pracy”

Miasto Łódź i województwo łódzkie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi Spółka Targowa Sp. z o.o. w dniach 23 -24 listopada 2016 roku w hali Expo – Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi organizują wspólną inicjatywę „Łódzkie Regionalne Targi Pracy”.

Targi to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw potrzebom w zakresie kreowania przyjaznych warunków pracy w regionie, tworzenia nowych miejsc pracy, ograniczenia skali bezrobocia oraz promocji usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia.

Na targach dostępne będzie również stoisko informacyjne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Informacja o organizowanych targach znajduje się na stronie internetowej www.lodzkietargipracy.pl.