ŁODR zaprasza do bezpiecznego kontaktu

Wnioski o płatności bezpośrednie, nabory do programów związanych z modernizacją i restrukturyzacją gospodarstw rolnych i propozycja nowej formy sprzedaży w naszym regionie poprzez e-Targowisko. W tym wszystkim obiecuje pomóc rolnikom Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. Bratoszewice Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9 (zamek w Bykach), który utworzył bezpieczne stanowiska do bezpośredniego kontaktu rolnika z doradcą podczas wypełniania wniosków obszarowych i innych naborów PROW 2014- 2020.

ŁODR informuje:
„W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 utrudniony został bezpośredni kontakt naszych doradców z rolnikami.
Realizując działania w ramach prowadzonych naborów PROW na lata 2014-2020, chcielibyśmy zainteresować mieszkańców wsi ofertą Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach i zachęcić rolników do skorzystania z długoletniego doświadczenia naszych doradców w pisaniu wniosków umożliwiających pozyskanie funduszy unijnych.
Mając na uwadze specyficzną sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, proponujemy również nową formę sprzedaży w naszym regionie e-Targowisko.”