Lokal do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
udział wynoszący ½ w prawie własności lokalu – ul. Piotrkowska 38 m 16 Bujny.
Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Przedmiotowa nieruchomość jest opisana w wykazie w załączeniu oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – tel.: 44 616 39 75.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Bujny lokal sprzedaż 737 KB 130