Lokal w Woli Krzysztoporskiej do sprzedania

blok, ul. Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej

Kto chętny na kupno lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej?

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Kościuszki 15 w Woli Krzysztoporskiej:

Adres nieruchomości ul. Kościuszki 15 m. 37, Wola Krzysztoporska
Nr księgi wieczystej PT1P/00061305/9
Nr działki i powierzchnia dz. nr ewid. 644/17 o pow. 0,0534 ha
Udział w nieruchomości wspólnej 3189/225573
Obręb Wola Krzysztoporska
Powierzchnia lokalu 26,38 m² oraz piwnica o pow. 5,51 m²
Usytuowanie lokalu Budynek mieszkalny wielorodzinny, parter – mieszkanie środkowe
Opis lokalu Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal posiada uzbrojenie w media: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej, gaz bezprzewodowy.
Forma zbycia Przetarg ustny nieograniczony
Cena lokalu 57 000,00 zł (zw. z podatku VAT)
Wadium 5 000,00 zł

 

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 6/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku.

Przedmiotowa nieruchomość będzie udostępniona do zapoznania się ze stanem technicznym w dniu 14.04.2023r w godz. 13.00 do 15.00.

 Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2023 o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012 nie później niż do dnia 24 kwietnia 2023 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku UG Wola Krzysztoporska.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez  publikację na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na budynku UG.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 6a (parter), w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Kościuszki 5 lub telefonicznie pod nr telefonu 44 616 39 75

Wola Krzysztoporska, dnia 17.03.2023 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Lokal - Wola Krzysztoporska, Kościuszki 15, m. 37 964 KB 165