Lokal w Woli Krzysztoporskiej do sprzedaży

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Ogłoszenie wójta gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości (lokale) przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza, co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska przeznaczono do sprzedaży:
– lokal mieszkalny nr 48 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Kościuszki 21 w Woli Krzysztoporskiej;
Sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
Przedmiotowa nieruchomość (lokal) opisana jest w wykazie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Kościuszki 5.
Przedmiotowy wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Budownictwa i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska tel.: 44 616 39 72.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie 84_22 lokal Wola Krzysztoporska 707 KB 145