Majków postawił na traktorek ogrodowy

Sołtys siedzi na traktorku ogrodowym; za nim grupa ludzi

W ramach sołeckiego grantu Majków Duży kupił traktorek ogrodowy. Przypomnijmy, że aż siedem sołectw w gminie Wola Krzysztoporska uzyskało w tym roku dofinansowanie w postaci grantów w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacje celowe uzupełnione o wkład własny gminy posłużyły realizacji małych projektów lokalnych.

Logo projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego; na górze herb województwa łódzkiegoSpołeczność Majkowa Dużego wyszła z inicjatywą zakupu traktorka ogrodowego, którym bezpieczne i sprawnie można pomagać w koszeniu trawy i porządkach na wspólnym terenie zielonym.
A teren jest dość rozległy, bo w Majkowie znajduje się kolorowy plac zabaw z siłownią, duże boisko z bramkami do gry w piłkę nożną oraz boisko do gry w piłkę siatkową. Jest tam również małe boisko dla najmłodszych dzieci. Całość ma wymiary 400 m x 50 m.
Kupiony 6 września traktorek został przekazany sołectwu. Mieszkańcy uporządkowali i przygotowali miejsce do garażowania sprzętu. Obyło się również koszenie boisk.
– Teren nie jest mały, mieszkańcy własnymi siłami próbowali go porządkować przy użyciu własnych narzędzi, wymagało to zaangażowania wielu osób, dlatego zakup traktorka ogrodowego w dużym stopniu ułatwi i usprawni prace porządkowe na boiskach i terenach zielonych – dodaje sołtys wsi Czesław Braun.
Kwota dotacji z budżetu samorządu województwa łódzkiego wyniosła 10.000 zł, a wkład własny gminy Wola Krzysztoporska to 4.900 zł (koszt całkowity zakupu to 14.900 zł).

Fot. Sołectwo Majków Duży