Mąkoliczanki stawiają na rozwój

otwarty laptop z odpalona stron mąkoliczanek

W ramach konkursu grantowego pn. Mikrogranty w Łódzkiem 2022 – Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji – Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach „Mąkoliczanki” otrzymało 5.000 zł na realizację projektu pt. „Rozwój KGW Mąkoliczanki”. W ramach projektu rozwojowego zakupiono na potrzeby Koła laptop, rzutnik, ekran i drukarkę.

Sprzęt pozwoli na:
– utworzenie niewielkiej przestrzeni biurowej KGW,
– organizację warsztatów, szkoleń, samokształcenia, spotkań integracyjnych dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem potencjału i umiejętności członkiń i członków KGW,
– intensyfikację działań promocyjnych w Internecie i wśród lokalnej społeczności,
– podniesienie jakości pracy Zarządu KGW,
– odciążenie członków i członkiń KGW, którzy dotychczas angażowani swoje prywatne środki na rzecz statutowej działalność Koła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolicach „Mąkoliczanki” sformalizowało swoją ponad 50-letnią działalność w grudniu 2018 r. Prowadzi aktywną współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mąkolicach i jednostkami samorządowymi. Nadrzędnym celem działalności jest aktywność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowisku wiejskim. KGW liczy obecnie 52 osoby i jest jednym najliczniejszych Kół w gminie Wola Krzysztoporska. Dotychczasowe działania członkiń i członków Koła zaowocowały zorganizowaniem w Domu Ludowym w Mąkolicach sali szkoleniowej i sali integracyjnej, wyposażonej kuchni, nagradzanym udziałem w wydarzeniach kultywujących tradycje regionu oraz organizacją festynów dla mieszkańców.

Mikrogranty w Łódzkiem 2022 – Konkurs na wsparcie rozwoju młodych organizacji to zadanie realizowane przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030.
baner z logotypami opus NIW nowe Fio mikrogranty Łódzkie

Fot. KGW Mąkolice