Maluchy z Gomulina ślubowały

Było pasowanie na ucznia i życzenia dla nauczycieli. 11 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły i zarazem radosny charakter. Pierwszoklasiści niecierpliwie oczekiwali na ten najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Dzieci zaprezentowały całej społeczności szkolnej i rodzicom bogaty program artystyczny.
– Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką – mówiła dyrektor szkoły Iwona Zapała.
W tym dniu odbyły się też uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski wyrecytował i wyśpiewał życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.
Dyrektor Iwona Zapała wręczyła w tym dniu nagrody dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych za wyróżniającą pracę.
Do tych życzeń dołączył też Zarząd Rady Rodziców, który złożył najlepsze życzenia dla nauczycieli i pracowników oraz wręczył kwiaty i kosz pełen obfitości.

Fot. SP Gomulin