Mamy 6 milionów z FIL na kanalizację

Na pierwszym planie żółta koparka - prace przy budowie kanalizacji

Aż 6 mln zł otrzyma gmina Wola Krzysztoporska w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). To najwięcej spośród wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego. W ramach tego wsparcia gmina chce wybudować kanalizację sanitarną w trzech miejscowościach.

Inwestycja polegać będzie na budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, Kozierogi i Piekarki wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości. Ma ona na celu podłączenie kolejnych miejscowości do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, obsługiwanego przez biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Woli Krzysztoporskiej. W ramach tej inwestycji planuje się wybudować ok. 11 km kanalizacji.
Wstępnie koszt całej inwestycji oszacowano na 8.610.000 zł, a dofinansowanie opiewa na 81,30% kosztów.
Z przyznanego dofinansowania cieszy się gospodarz gminy, wójt Roman Drozdek.
– Uzyskanie tak wysokiego dofinansowania przynosi nam ogromną radość. Na pewno otrzymane środki zostaną w pełni wykorzystane i na pewno muszą znaleźć się środki z naszego budżetu na tzw. wkład własny. Proces inwestycyjny planujemy rozpocząć już w przyszłym (2021) roku i wedle moich przewidywań może potrwać do końca 2022 r. Jestem przekonany, że inwestycja ta spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem tych mieszkańców, których bezpośrednio dotyczy, ale również pozostałych mieszkańców naszej gminy, bo przecież ma ona bardzo duży wpływ na ochronę środowiska całego naszego terytorium – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Pragnę również poinformować, że nasze starania wybiegają dalej. Podejmujemy również działania w kierunku pozyskania kolejnych środków zewnętrznych na skanalizowanie całej północnej części gminy – takich miejscowości, jak: Oprzężów, Majków Duży, Gomulin czy innych, gdzie już projekty budowlane mamy przygotowane. Jak do tej pory determinacja i skuteczność nas nie zawodzą – dodaje wójt Roman Drozdek.

W ramach II naboru do FIL gmina złożyła trzy wnioski: ten dotyczący kanalizacji, a także budowy orlika w Gomulinie i parkingu w Bogdanowie. Na razie pieniądze przyznano na ten największy, kanalizacyjny projekt.

Przypomnijmy, że to już drugi nabór do FIL. W pierwszym gmina w ramach tych środków otrzymała 1.160.709 zł. Będą one wykorzystane na dofinansowanie powstających w Woli Krzysztoporskiej budynków komunalnych.
Przy pierwszym rozdaniu pieniądze dzielił algorytm. Jesienny nabór miał z kolei charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria, jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.