Mamy dofinansowanie na drogę w Kacprowie

Droga gruntowa wśród pól

Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dotację na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kacprowie. Umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Wola Krzysztoporska podpisana została 23 czerwca 2021 r.

Droga gruntowa wśród pól, obok, przy rozstaju - kapliczka z czerwonej cegłyW kwietniu tego roku gmina Wola Krzysztoporska złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Chodzi o wykonanie odcinka o długości 0,630 km w Kacprowie. W wyniku prac ma powstać jezdnia o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami.
Na wykonanie tego zadania gminie przyznano dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w kwocie 230.900 zł z zastrzeżeniem, że środki te nie mogą jednak przekroczyć 60% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania. A ile ostatecznie kosztować będzie wykonanie drogi – o tym zadecyduje przeprowadzony przetarg.
Trzej mężczyźni pokazują podpisaną umowęUmowę o dofinansowaniu zawartą 23 czerwca 2021 r. ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego podpisali: członek Zarządu Andrzej Górczyński i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech Frątczak, a ze strony gminy wójt Roman Drozdek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wiesława Jagiełły.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej, odwodnienia w postaci rowów oraz utwardzenia poboczy wzmocni drogę, zlikwiduje nierówności, zastoiska wody, a tymDrogowskaz z napisem Kacprów 30-32 samym poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkim użytkownikom drogi. Już wyłącznie z własnych środków gmina planuje także wykonanie oświetlenia drogi w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania.