Mamy dofinansowanie na remont trzech dróg gminnych

Gomulin, widok szkoły i drogi przy szkole

Gmina Wola Krzysztoporska uzyskała dofinansowanie na remont trzech dróg gminnych – w Pawłowie Dolnym, Gomulinie i Bujnach. Środki pochodzić będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.

Gmina Wola Krzysztoporska o trzymała 50-procentowe dofinansowanie na remont trzech dróg gminnych o łącznej długości 4,190 km. A będą to odcinki w Pawłowie Dolnym (droga nr 110461E – 2,585 km), w Gomulinie (droga nr 110465E, ul. Szkolna – 0,510 km) i w Bujnach (droga nr 110478E, ul. Mickiewicza – 1,095 km).
Obecnie drogi te posiadają wprawdzie nawierzchnię bitumiczną, ale występują na niej liczne spękania i nierówności. Istniejące obustronne pobocza są zaniżone w stosunku do jezdni. Zakres prac remontowych obejmie więc wykonanie korekcyjnego frezowania części nawierzchni (do uzyskania odpowiednich spadków), wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej grubości 5 cm), wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 10 cm i szerokości 0,5 m na całych odcinkach. W Bujnach i Gomulinie dodatkowo zaplanowano korekty zjazdów oraz oczyszczenie rowów.
Remont tych dróg jest o tyle ważny, że umożliwiają one dotarcie mieszkańców okolicznych miejscowości do dróg powiatowych, którymi z kolei dojeżdżają oni do miejsc pracy czy pobliskich miast (Piotrków Trybunalski, Bełchatów).
Wartość całego projektu wstępnie oszacowano na 1.143.665 zł (rzeczywisty koszt znany będzie po przeprowadzeniu przetargów i wyłonieniu wykonawcy), a deklarowane dofinansowanie to kwota 571.832 zł.
Dodajmy, że w ramach naboru gmina złożyła dwa wnioski. Po zatwierdzeniu przez premiera list zadań okazało się, że jednemu z nich przyznano dofinansowanie, drugi natomiast znajduje się na liście rezerwowej.
Wsparcie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego – im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. W naszym przypadku ma wynieść ono 50% kosztów realizacji zadania.
Warto dodać, że gmina Wola Krzysztoporska otrzymała wcześniej wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) także na przebudowę drogi nr 110457E w miejscowości Glina (2.556.623 zł).