Mamy niemal 1,4 mln zł na termomodernizację budynków gminnych

Dom Ludowy w Jeżowie przed termomodernizacją

Dwa wielorodzinne budynki komunalne w Gomulinie i Parzniewicach oraz budynek Domu Ludowego w Jeżowie zostaną wkrótce poddane termomodernizacji. Całość kosztowała będzie ponad 2 mln zł, ale gmina Wola Krzysztoporska otrzymała na ten cel dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości niemal 1,4 mln zł. To bardzo ważny projekt ze względów ekologicznych – dzięki niemu rocznie trafi do atmosfery o ponad 100 ton zanieczyszczeń mniej.

Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska” otrzymał wysoką ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: Termomodernizacja budynków).
Realizacja inwestycji rozłożona jest na dwa lata 2020 – 2021. Prace budowlane powinny się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wcześniej przeprowadzone zostaną przetargi wyłaniające wykonawców i to dopiero one dadzą odpowiedź, ile ostatecznie kosztować będzie realizacja projektu. Wstępnie wszystkie koszty oszacowano na kwotę 2.090.477 zł, a kwota dofinansowania to 1.386.536 zł (to 85% tzw. kosztów kwalifikowanych).
Realizacja projektu polegać będzie na głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków gminnych. W tej chwili nie są one w najlepszym stanie. Nieszczelne okna i drzwi, nieocieplone ściany – to wszystko powoduje duże straty energii, a więc generuje nie tylko wysokie koszty utrzymania, ale też w dużym stopniu wpływa na zanieczyszczenie powietrza. To wszystko ma się zmienić – i to w dużym zakresie. Po termomodernizacji stopień efektywności energetycznej tych obiektów zwiększy się w przypadku dwóch wielorodzinnych mieszkalnych budynków komunalnych w Gomulinie i w Parzniewicach o 72,1%, a w przypadku budynku Domu Ludowego w Jeżowie o 63,6% w stosunku do stanu wyjściowego. To korzyść ekonomiczna, bo mniej wydać będzie trzeba na ogrzewanie budynków i zdecydowanie poprawi się ich estetyka. Ale to także olbrzymia korzyść dla naszego środowiska, bo w wyniku realizacji projektu zmniejszy się emisja do atmosfery gazów cieplarnianych, pyłów i dwutlenku węgla (uwaga – suma redukcji to ponad 113 ton!!!).
Co ważne – w modernizowanych budynkach wykorzystywane będą odnawialne źródła energii. Zamontowane zostaną nowe piece CO wykorzystujące biomasę – pellet. W budynkach wielorodzinnych w Gomulinie i Parzniewicach pojawią się kolektory słoneczne.

A oto szczegóły prac:

Budynek wielorodzinny w Gomulinie (ul. Trybunalska 8)

Ten dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek wymaga ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic i fundamentowych. Wymienione zostaną także okna mieszkań wraz z montażem nawiewników, okna piwnic i drzwi zewnętrzne. Ocieplony będzie stropodach.
W złym stanie jest też istniejąca instalacja centralnego ogrzewania, zostanie więc ona wymieniona, a prace polegały będą na montażu kotła na pellet, modernizacji instalacji CO i c.w.u., wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych.
Na budynku zamontowane zostaną kolektory słoneczne.

Dom Ludowy (Jeżów 18A)

Dwukondygnacyjny, wolnostojący budynek Dom Ludowego wymaga ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiany okien zewnętrznych wraz z montażem nawiewników oraz drzwi zewnętrznych i jednej bramy (dwie pozostałe zostaną zamurowane, a w ich miejsce zostaną wstawione okna).
Funkcjonujący obecnie piec węglowy (koza starego typu) zostanie wymieniony na nowoczesny kocioł na pellet. Dotąd w budynku nie było instalacji centralnego ogrzewania. Teraz się ona pojawi. Ciepłą wodę zapewniać będą nowe podgrzewacze elektryczne.
Zgodnie z projektem część pomieszczenia planuje się zaadoptować na punkt komunikacji społecznej, który zostanie wyposażony w stanowiska komputerowe, szafy i regały na przechowywanie książek, prasy i sprzętu.
Jako prace dodatkowe wykonany zostanie remont schodów zewnętrznych (wykonanie klatki schodowej wraz z barierkami schodowymi i zadaszeniem nad wejściami oraz dostosowanie wejścia głównego do budynku dla osób niepełnosprawnych).

Budynek wielorodzinny w Parzniewicach (Parzniewice 12)

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek wielorodzinny w Parzniewicach posiada 5 lokali mieszkalnych. Wymaga on ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian piwnic i fundamentowych. Wymienione zostaną okna mieszkań oraz drzwi zewnętrzne. Ocieplony zostanie też strop poddasza nieużytkowego.
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest w złym stanie technicznym, zamontowany więc zostanie nowoczesny kocioł na pellet, wymienione zostaną grzejniki, a ciepła woda użytkowa pochodzić będzie z tej nowej instalacji.

Możemy więc być pewni, że realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia długofalowych korzyści społeczno-gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenia kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenia zużycia paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Będzie więc nie tylko ładniej, taniej, ale zdrowiej.