Mamy ponad 1 mln dofinansowania na drogi

Ulica Projektowana w Woli Krzysztoporskiej

Budowa dwóch dróg w Woli Krzysztoporskiej dofinansowana zostanie przez Urząd Wojewódzki w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania to ponad 1 mln 100 tys. zł (70% wartości projektów). Resztę z własnego budżetu pokryje gmina Wola Krzysztoporska.

Umowę w tej sprawie wójt Roman Drozdek podpisał 8 października. – Po raz kolejny udało nam się zdobyć środki zewnętrzne na realizację naszych bardzo potrzebnych inwestycji, tym razem drogowych – dodaje wójt gminy Wola Krzysztoporska.

Ulica Projektowana w Woli Krzysztoporskiej

A dofinansowanie dotyczy dwóch odcinków dróg w Woli Krzysztoporskiej.
Pierwszy z nich o długości 375 m to droga gminna nr 110490E, zwana potocznie ul. Projektowaną. Budowa tego odcinka ma się rozpocząć w listopadzie 2019 r., a zakończyć we wrześniu roku 2020. Całkowity planowany koszt tego zadania to 758.606 zł, a dofinansowanie w wysokości 70% kosztów opiewać będzie na kwotę 531.024 zł.
Projektowana w stanie istniejącym nie posiada utwardzonej nawierzchni. Zjazdy na działki przyległe do pasa drogowego są nieutwardzone. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi wraz z budową wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. Jezdnia będzie miała szerokość 5,5 m. Pojawią się też zjazdy i chodniki z kostki betonowej oraz odwodnienie.

Ulica bez nazwy w Woli Krzysztoporskiej

Drugi z projektów obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi gminnej (ulica bez nazwy) w Woli Krzysztoporskiej o długości 485 m. Tu także prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, a zakończyć jesienią 2020. Całkowity planowany koszt tej inwestycji to 839.140 zł, a dofinansowanie w wysokości 70% wyniesie 587.398 zł.
Ulica bez nazwy jest nieutwardzoną drogą wewnętrzną o znaczeniu lokalnym. Po jej rozbudowie zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, wpustami ulicznymi i przydrożnym rowem odwadniającym. W efekcie powstanie asfaltowa jezdnia o szerokości 5 m wraz z chodnikami i zjazdami do posesji wykonanymi z kostki betonowej.

Ile ostatecznie kosztować będzie wykonanie prac – o tym zadecydują przetargi.