Mamy ponad 8 mln na drogę Siomki – Krzyżanów – Glina

zniszczony asfalt - droga Siomki - Krzyżanów

Znane są już wyniki naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021. Gmina Wola Krzysztoporska, która złożyła wniosek na remont drogi powiatowej, otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln zł.

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki – Glina od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków – Jeżów w miejscowości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości Piaski” – tak nazywa się projekt, który uzyskał wsparcie z RFRD 2021.
Podkreślmy, że chodzi o drogę powiatową, którą jednak na podstawie zawartego porozumienia gmina Wola Krzysztoporska przejmie na czas remontu, wyręczając w ten sposób powiat z obowiązku modernizacji tej bardzo zniszczonej drogi. Wcześniej gmina przygotowała konieczną dokumentację i wniosek o dofinansowanie do RFRD, co kosztowało ok. 30 tys. zł.

A oto kilka najważniejszych liczb dotyczących tego dużego przedsięwzięcia:

Długość odcinka 4,206 km
Okres realizacji zadania to 01.2021 – 10.2023
Wartość projektu 13.128.711 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 8.353.941,22 zł
Deklarowana kwota środków własnych 4.774.769,78 zł
Kwota dofinansowania w podziale na lata:
2021 – 1.291,50 zł
2022 – 1 065 746,32 zł
2023 – 7.286.903,40 zł

Środki własne, które trzeba będzie dołożyć do kwoty dofinansowania, pochodzić będą z budżetów gminy Wola Krzysztoporska i powiatu piotrkowskiego (właściciela i zarządcy drogi).
Ostateczny koszt inwestycji znany będzie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.

– Wielka radość. To kolejny dowód na to, że my samorządowcy gminy Wola Krzysztoporska potrafimy przygotowywać dobre wnioski i pozyskiwać duże środki finansowe ze źródeł zewnętrznych nie tylko na zadania własne, ale również na zadania powiatowe – cieszy się wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. – Pozyskanie tak dużego dofinansowania (ponad 8 mln zł) daje gwarancję na to, że wreszcie fatalny odcinek drogi powiatowej Siomki – Krzyżanów zostanie przebudowany w taki sposób, na jaki oczekiwali mieszkańcy. Jednak będzie to bardzo trudne wyzwanie, ponieważ to gmina, oprócz realizacji swoich zadań inwestycyjnych, przeprowadzi cały proces inwestycyjny przebudowy drogi powiatowej i również udzieli pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu w kwocie około 3 mln zł. Wierzę głęboko, że powiat piotrkowski zapewni również deklarowane środki w ramach tzw. udziału własnego i dzięki temu cierpliwość mieszkańców Siomek i Krzyżanowa zostanie wynagrodzona infrastrukturą drogową na miarę XXI wieku – dodaje wójt gminy.

Przypomnijmy – prezes Rady Ministrów w dniu 21 kwietnia br. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2020 r. W 2021 r. samorządy województwa łódzkiego otrzymają 152.445.628,93 zł od rządu na remont i budowę nowych dróg.