Mamy prawie 2 mln dofinansowania na rewaloryzację parku w Woli Krzysztoporskiej!

Gmina Wola Krzysztoporska wywalczyła kolejne środki zewnętrzne na realizację swoich projektów. Tym razem chodzi o rewaloryzację parku w Woli Krzysztoporskiej. Wsparcie w wysokości prawie 2 mln zł pochodzić będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

– Długo walczyliśmy o to, by zdobyć środki na rewaloryzację tego parku, bo wiemy, jak zależało na tym mieszkańcom Woli Krzysztoporskiej. Bardzo cieszymy się, że Fundusz uznał nasz projekt za dobrze przygotowany i na tyle interesujący, żeby przyznać nam dofinansowanie. Dzięki temu w stolicy gminy powstanie kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji z placem zabaw, siłownią plenerową, a nawet stolikami do gry w szachy – oczywiście wszystko w otoczeniu pięknej przyrody – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Uchwałę w sprawie przyznania pożyczki i dotacji na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej” do wysokości: 1.973.482 zł (dotacja 1.478.734 zł, pożyczka 494.748 zł) podjęła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez gminę w kwietniu tego roku. Wsparcie przyznano w ramach programu priorytetowego „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji parków – III edycja”. Według wstępnego kosztorysu gmina z własnych środków będzie musiała dołożyć 194.163 zł, ostateczne kwoty znane będą jednak dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie prac.

Celem kompleksowej rewaloryzacji zabytkowego parku w Woli Krzysztoporskiej jest przywrócenie jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, do których tak przywiązani są mieszkańcy stolicy gminy. Rewitalizacja tej przestrzeni i przywrócenie jej do życia będzie mieć znaczący wpływ na podejście mieszkańców do tej obecnie opuszczonej przestrzeni. Pozwoli stworzyć miejsce spotkań, animacji, edukacji historycznej i przyrodniczej dla młodych pokoleń, stanie się miejscem łączącym historię z teraźniejszością.
Elementy małej architektury (ławki, stoliki, krzesła), a także plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa zdecydowanie uatrakcyjnią ten teren. Gruntownej konserwacji poddany zostanie zbiornik wodny stanowiący centralny punkt parku.
W tej chwili na tym ponad 2-hektarowym obszarze znajduje się niemal 500 drzew i krzewów, w tym 148 sztuk z nich to tzw. starodrzew. Dzięki tworzeniu wnętrz parkowych opartych o te najcenniejsze okazy starodrzewia (jesion nad dawnym stawem, buk we wschodniej części, lipa pomnikowa, jesiony i dęby w centralnej części) ukazane zostanie to, co było najcenniejsze dla tego obiektu z czasów jego powstania na początku XX w. Pojawią się też nowe nasadzenia.
Historyczny układ ciągów spacerowych podkreślą latarnie nawiązujące stylistyką do tych gazowych z początku XX wieku. Dzięki temu park będzie też znacznie bardziej przyjazny dla odwiedzających go wieczorami.
Prace planowane są na lata 2019 – 2020. Ich wstępny koszt to 2.167.645 zł.